Hallitus ja kerhon säännöt

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.11.2023 Estery talolla.

2022 hallitus  täydentyy marraskuussa -22

2023  kevätkokous

Puheenjohtaja Pomell
Varapj
Jäsenet  , liikuntavastaava, 

Seppo Puntanen ja Kari Ollikainen (isäntä)

Tapani Vänttinen. Kauko Cederström,  Markku PomellMIKKELIN SEUDUN PARKINSON -KERHON SÄÄNNÖT

1 § Kerhon nimi on MIKKELIN SEUDUN PARKINSON -KERHO.

Kerho on Mikkelin Parkinson-yhdistys ry:n rekisteröimätön alaosasto, jonka kotipaikka on Mikkeli ja toiminta-alueena Mikkelin kaupunki ympäröivine kuntineen.

2 § Kerhon toiminnan tarkoitus on määritelty Mikkelin Parkinson-yhdistys ry:n sääntöjen 2 §:ssä.

3 § Kerhon jäseniksi otetaan vain Mikkelin Parkinson-yhdistys ry:n jäseniä.

4 § Kerhon asioita hoitaa hallitus kerhon sääntöjen ja kevät- ja syyskokousten antamien valtuuksien puitteissa.

5 § Kerhon hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja/tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä kerhoemännän sekä kerhoisännän. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

6 § Kerhoa edustaa hallitus tai hallituksen nimeämä jäsen. Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Hallituksen tehtävänä on:

 1. suunnitella, valvoa ja johtaa kerhon toimintaa
 2. esittää yhdistykselle vuosittain toimintakertomus
 3. kutsua sääntömääräiset kokoukset koolle
 4. pitää jäsenluetteloa
 5. pitää riittävä yhteys yhdistykseen

8 § Kerhon toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kerho kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään tammi-helmikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen järjestäytyminen.
 2. Päätetään esityslistan hyväksymisestä kokouksen työjärjestykseksi.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto. 
 4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 5. Tarkistetaan kuluvan vuoden toiminta ja taloussuunnitelmat.
 6. Hyväksytään seuraavan vuoden  alustavat suunnitelmat.
 7. Käsitellään muut kerhon hallituksen esittämät asiat.
 8. Muut mahdolliset asiat.
 9. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen järjestäytyminen
 2. Päätetään esityslistan hyväksyimisestä kokouksen työjärjestykseksi.
 3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet kaksivuotiskaudeksi siten, että hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroon tulevat valitaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. 
 4. Valitaan kaksi varsinaista ja yksi varatilintarkastaja.
 5. Hyväksytään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 6. Muut mahdolliset asiat.
 7. Kokouksen päättäminen.

10 § Hallitus voi tarvittaessa kutsua ylimääräisen kokouksen ja se on kutsuttava jos 1/10 osa jäsenistä sitä vaatii.

11 § Kerhokokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

12 § Kerho noudattaa toiminnassaan Mikkelin Parkinson-yhdistys ry:n sääntöjä ja yhdistyslakia.

13 § Nämä säännöt on käsitelty ja hyväksytty Mikkelin seudun Parkinson-kerhon kevätkokouksessa Mikkelissä helmikuun 12 päivänä 2003.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita